assign("forma", 1); if (!$_POST['text']) {$smarty->assign("forma", 2);} else { $nume=str_replace($nutre,"|",$_POST['nume']); $textu=str_replace($nutre,"|",$_POST['text']); $tel=str_replace($nutre,"|",$_POST['tel']); $email=str_replace($nutre,"|",$_POST['email']); mail(EMAIL_ADMINISTRATIV,"Site feedback ",$textu." \n\n ".$nume." \n ".$tel." \n ".$email." \n"); } } else $smarty->assign("forma", 0); $smarty->assign("main_content_template", "contact.tpl.html"); } ?> A fost lansat albumul ”Dimitrie Cantemir. Contemporan al veacului Luminilor”, cu sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului - Partidul Liberal Reformator